Agency List
Agency Name Short Name Telephone No.
Agensi Angkasa Negara ANGKASA 0331824000
Agensi Antidadah Kebangsaan IBU PEJABAT AADK 0389112200
Agensi Antidadah Kebangsaan Daerah Jerantut AADK JERANTUT 092664906
AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN DAERAH TAMPIN AADK TAMPIN 064415803
AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN NEGERI KEDAH AADK NEGERI KEDAH 047000170
Agensi Antidadah Kebangsaan Negeri Perak AADK NEGERI PERAK 055288811
AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN PULAU PINANG AADK PULAU PINANG 042279400
Agensi Nuklear Malaysia NUKLEAR MALAYSIA 0389112000
Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD 0380008000
AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA APMM
AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA ZON MARITIM MERSING APMM MERSING 077998527
AGENSI PENGURUSAN BENCANA NEGARA NADMA 0388704800
Agensi Remote Sensing Malaysia ARSM 0326973400
Akademi Imigresen Malaysia AIMM 066628088
Akademi Kastam Diraja Malaysia AKMAL 062331040
Akademi Sains Malaysia ASM 0362030633
Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Malaysia ASWARA 0326971777
Arkib Negara Malaysia ARKIB
Bahagian Bekalan Air BBA 0388836369
BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG BHEUU 0122068797
BIRO PENGADUAN AWAM BPA 0380008000
Biro Tatanegara BTN 0388724659
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL 0320282078
ENGLISH LANGUAGE TEACHING CENTRE ELTC 067979000
George Town World Heritage Incorporated GTWHI 042616606
GIATMARA TANJUNG KARANG GM TANJUNG KARANG 0332895684
Halal Development Corporation Berhad HDC 0379655555
HOSPITAL BEAUFORT HBFT 087212333
HOSPITAL BELURAN HBEL 089511233
Hospital Bentong HBTNG 092223333
HOSPITAL BINTULU HBTU 086859000
HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ HCTM 0391455158
HOSPITAL DUCHESS OF KENT SANDAKAN HDOK 089248600
HOSPITAL ENCHE' BESAR HAJJAH KHALSOM HEBHK 077787110
Hospital Jasin HJ 065294262
HOSPITAL KAJANG HOSPITAL KAJANG 0389133333
Hospital Kanowit HK 084752333
HOSPITAL KENINGAU HKGU 087313000
HOSPITAL KINABATANGAN HKBTGN 089561858
HOSPITAL KOTA BELUD HKB 088976333
Hospital Kota Marudu HKM 088661986
HOSPITAL KUALA LIPIS HOSPITAL KUALA LIPIS 093123333
Hospital Kuala Penyu HKP 087853100
Hospital Kudat HKDT 088613333
Hospital Kunak HKNK 088875266
HOSPITAL LABUAN HOSPITAL LABUAN 087596888
Hospital Lahad Datu HLDU 089895111
Hospital Mersing HMG 077993333
Hospital Mesra Bukit Padang HMBP 088240984
Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar HPSF 069564000
Hospital Papar HPR 088913333
HOSPITAL PITAS HPTS 088676100
Hospital Queen Elizabeth HQE 088517555
HOSPITAL QUEEN ELIZABETH II HQE II 088324600
Hospital Raja Perempuan Zainab II HRPZ II 097452478
HOSPITAL RANAU HRNU 088875266
HOSPITAL SEMPORNA HSPN 089782108
HOSPITAL SIPITANG HSPTG 087822300
HOSPITAL SRI AMAN HSA 083322151
HOSPITAL SULTAN HAJI AHMAD SHAH HOSHAS 092955333
HOSPITAL TAMBUNAN HTBN 087774333
HOSPITAL TENOM HTNM 087735577
HOSPITAL TUANKU FAUZIAH HTF 049738000
HOSPITAL TUANKU JAAFAR SEREMBAN HTJS 067684000
HOSPITAL TUARAN HTRN 088797100
Hospital Wanita Dan Kanak-Kanak Sabah HWKKS 088522600
Hospital Yan HYAN 044655333
IADA BARAT LAUT SELANGOR IADA BLS 0332891411
IBU PEJABAT POLIS DAERAH SARIKEI IPD SARIKEI 084652222
INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA IAB-KPM 067979294
Institut Kanser Negara IKN 0388925555
INSTITUT KEMAHIRAN TINGGI BELIA NEGARA CHEMBONG IKTBN CHEMBONG 066857900
INSTITUT KESIHATAN UMUM IKU
INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA BERHAD INSKEN 0383148800
INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN ILKAP
INSTITUT LATIHAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN I-KPKT 092229000
Institut Latihan Perindustrian Kota Kinabalu ILPKK 088499825
INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN MERSING ILP MERSING 077921700
Institut Latihan Perindustrian Miri ILP MIRI 085644384
Institut Maklumat dan Analisis Pasaran Buruh ILMIA
INSTITUT PEMANTAPAN DAN PERKADERAN AKIDAH MALAYSIA IPHAM 066113951
Institut Pemikiran Tok Guru Dato' Bentara Setia IPTG 097470919
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYA IPGK GAYA 088210646
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH IPGKI 055331311
Institut Pendidikan Guru Kampus tawau IPG KAMPUS TAWAU 089951250
Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak IPGKTAR 082673800
Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM 0383126666
institut pengurusan dan integriti melaka INSPIM 063350939
INSTITUT PENYELIDIKAN AIR KEBANGSAAN MALAYSIA NAHRIM 0389476400
Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI 0389536063
Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS 0389249200
INSTITUT PENYELIDIKAN PERHUTANAN MALAYSIA FRIM 362797000
Institut Pertanian Bumbong Lima IPBL 045751901
Institut Sosial Malaysia ISM 0379853333
INSTITUT SUKAN NEGARA ISN 0389914400
INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA INSTUN 6054542825
IPG Kampus Tengku Ampauan AFzan JIPIPGKTAA 093123000
IPGK TUN HUSSEIN ONN IPGKTHO
Jabaran Pengairan dan Saliran Negeri Pahang JPSNP 095733100
JABATAN AGAMA ISLAM MELAKA JAIM 063333333
Jabatan Agama Islam Pahang JAIP 094271111
JABATAN AGAMA ISLAM PERAK JAIPK 052084800
JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN JAWI
Jabatan Air Negeri Kelantan JANK 097475240
Jabatan Akauntan Negara Malaysia JANM 0388821000
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA CAWANGAN SRI AMAN JANM CAW. SRI AMAN 083321200
JABATAN ALAM SEKITAR JAS 188705580
Jabatan Alam Sekitar Negeri Melaka JASNM 062345720
JABATAN ALAM SEKITAR PULAU PINANG JASPP 045751911
JABATAN BELIA DAN SUKAN NEGARA JBSN 0388713242
JABATAN BIOKESELAMATAN JBK 0388861580
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM 0388927600
JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH JHEAIK 047745400
JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI KELANTAN JAHEAIK 097443633
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang JHEAIPP 042632700
Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja JHEKS 0388865468
JABATAN HAL EHWAL WANITA NEGERI SABAH JHEWA 088236110
Jabatan Imigresen KLIA JIM KLIA 0387768018
Jabatan Imigresen Malaysia JIM 0380008000
JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA NEGERI PAHANG JIM PAHANG 095717999
JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA NEGERI PERLIS JIM PERLIS 049762636
Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sarawak JIMSARAWAK 082245661
JABATAN IMIGRESEN NEGERI JOHOR JIMJHR 072338400
JABATAN IMIGRESEN NEGERI KEDAH JIMKDH 047333302
Jabatan Imigresen Negeri Kelantan JIM KELANTAN 097482120
JABATAN IMIGRESEN NEGERI MELAKA JIM MELAKA 062322662
JABATAN IMIGRESEN NEGERI PERAK JIM PERAK 055017100
JABATAN IMIGRESEN NEGERI PULAU PINANG JIM PULAU PINANG 043973011
JABATAN IMIGRESEN NEGERI SABAH JIM SABAH 088488700
Jabatan Imigresen Negeri Selangor JIM SELANGOR 0355190653
JABATAN IMIGRESEN NEGERI SEMBILAN JIMN9 067620000
Jabatan Imigresen Negeri Terengganu JIM TRG 096221424
JABATAN IMIGRESEN NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR JIM WPKL 0362057507
Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM 1300888500
Jabatan Kastam Diraja Malaysia Johor JKDM JOHOR 072202127
Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kedah JKDM KEDAH 047751212
Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kelantan JKDM KELANTAN 097411100
Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kuala Lumpur JKDM WPKL 0378840800
Jabatan Kastam Diraja Malaysia Labuan JKDM LABUAN 087592000
Jabatan Kastam Diraja Malaysia Lahad Datu JKDMLDU 089881272
Jabatan Kastam Diraja Malaysia LTA Kuala Lumpur Unit III (LTAKL) 0387768502
Jabatan Kastam Diraja Malaysia Melaka JKDM MELAKA 062325855
Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Sembilan JKDM N9 066793700
Jabatan Kastam Diraja Malaysia Pahang JKDM PAHANG 095706888
Jabatan Kastam Diraja Malaysia Perak JKDM PERAK 055274322
Jabatan Kastam Diraja Malaysia Perlis JKDM PERLIS 049761420
Jabatan Kastam Diraja Malaysia Pulau Pinang JKDM PULAU PINANG 042622300
Jabatan Kastam Diraja Malaysia Sabah JKDM SABAH 088348100
Jabatan Kastam Diraja Malaysia Sarawak JKDM SARAWAK 082472133
Jabatan Kastam Diraja Malaysia Selangor JKDM SELANGOR 0331693888
Jabatan Kastam Diraja Malaysia Tawau JKDM TAWAU 089771522
Jabatan Kastam Diraja Malaysia Terengganu JKDM TERENGGANU 096204242
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT JKM 0380008000
Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kelantan JKMN KELANTAN 097416900
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PAHANG JKMN PAHANG 095650222
Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pulau Pinang JKMNPP 046505258
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI TERENGGANU JKMN TRG 096274263
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA JKSM 0388709200
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah Darul Aman JKSNK 047001980
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan JKSN KELANTAN 097461512
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang JKSNPP 048307777
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG JKSP 095177966
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PERAK JKSPk 055018400
Jabatan Kehakiman Syariah Selangor JAKESS 0355191294
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA JAKIM
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA CAWANGAN SABAH JAKIM SABAH 088488641
Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA 0321610577
Jabatan Kerajaan Tempatan JKT 0388913004
JABATAN KERJA RAYA JKR 0380008000
JABATAN KERJA RAYA DAERAH MUAR JKR(D)MUAR 069521611
JABATAN KERJA RAYA NEGERI KEDAH JKR KEDAH 047748000
Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang JKR PAHANG 095717000
JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK JKR PERAK 052534041
Jabatan Kerja Raya Pulau Pinang JKRPP 042898888
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP
JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MELAKA JKKP MELAKA 062345123
Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia JKJR 0383238000
Jabatan Kesihatan Negeri Johor JKNJ 072245180
Jabatan Kesihatan Negeri Kedah JKN KEDAH 047741000
JABATAN KESIHATAN NEGERI KELANTAN JKNKelantan 097413300
JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA JKNM 062356999
JABATAN KESIHATAN NEGERI PAHANG JKNPHG 095707999
Jabatan Kesihatan Negeri Perak JKN PERAK 052456076
JABATAN KESIHATAN NEGERI PERLIS JKNPS 6049773333
JABATAN KESIHATAN NEGERI PULAU PINANG JKNPP 042555222
JABATAN KESIHATAN NEGERI SABAH JKN SABAH 088512555
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNSWK 082473200
JABATAN KESIHATAN NEGERI SELANGOR JKNS 0351237333
JABATAN KESIHATAN NEGERI SEMBILAN JKNNS 067664800
Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu JKNT 096222866
Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya JKWPKL&P 0322687233
JABATAN KESIHATAN WP LABUAN JKNL
JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN JKPTG 0380008000
Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang JKN PP 042623505
JABATAN KEWANGAN & PERBENDAHARAAN NEGERI MELAKA JKPNM 062307290
Jabatan Kimia Malaysia KIMIA MALAYSIA 0379853000
Jabatan Landskap Negara JLN 0340470000
Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN 0340274184
Jabatan Laut Malaysia JLM 0333467777
JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA MET Malaysia 0379678000
JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS JMG 321611033
JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA, PERAK JMG PERAK 055485219
Jabatan Mineral dan Geosains, Sabah JMG SABAH 088260311
Jabatan Mufti Negeri Kelantan JMNK 097482023
Jabatan Mufti Negeri Kelantan MUFTI KELANTAN 097482023
JABATAN MUFTI NEGERI PERAK JMNPK 052545332
JABATAN MUFTI NEGERI PULAU PINANG JMNPP 042632975
Jabatan Muzium Malaysia JMM 0322671000
Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK
Jabatan Pembangunan Wanita JPW 0383231000
JABATAN PENDAFTARAN NEGARA JPNM 0380008000
JABATAN PENDAFTARAN PERTUBUHAN MALAYSIA JPPM 0388702601
JABATAN PENDAKWAAN SYARIAH NEGERI PERAK JPSPK 052461336
JABATAN PENDIDIKAN KOLEJ KOMUNITI JPKK 0388919000
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR JPNJ 072310063
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah JPN KEDAH 047404000
Jabatan Pendidikan Negeri Perak JPN PERAK 055015000
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERLIS JPNPS 049737777
Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPN SABAH 088513559
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR JPS 0355186201
Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT 096213357
JABATAN PENDIDIKAN PAHANG JPN PAHANG 095715857
Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK 0388919000
JABATAN PENDIDIKAN TINGGI JPT 0388706501
Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur JPWPKL 0362046100
JABATAN PENERANGAN MALAYSIA JAPEN 0389113581
JABATAN PENERANGAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR JAPEN WPKL 0326912500
Jabatan Pengairan dan Saliran JPS 0326161500
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH TANGKAK JPS TANGKAK 069788507
Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Sembilan JPSNS 067659641
Jabatan Pengairan dan Saliran Pulau Pinang JPSPP 045075525
Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ 0380008000
Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara JPSPN
Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPPH 0388869000
JABATAN PENJARA MALAYSIA PENJARA 0387328000
JABATAN PENJARA NEGERI SABAH JPM 088270478
JABATAN PENYIARAN MALAYSIA RTM 0322887655
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA PM@PP 046505274
JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA STATS
Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Selangor DOSM 0360932050
JABATAN PERHUTANAN NEGERI KEDAH JPNK 047333844
JABATAN PERHUTANAN NEGERI KELANTAN JPNKKEL 097482140
Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP 095732911
Jabatan Perhutanan Negeri Perak JPNPK 055288100
JABATAN PERHUTANAN NEGERI PULAU PINANG JPNPP 046505251
JABATAN PERHUTANAN NEGERI TERENGGANU JPN TRG 096221587
JABATAN PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA JPSM 0326164488
Jabatan Perikanan Malaysia DOF
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM JPA 0320847777
Jabatan Perkhidmatan Pembetungan JPP KATS 0389465000
Jabatan Perkhidmatan Veterinar DVS
JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI KELANTAN JPVNK 097652545
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Melaka JPVNM 062325102
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Pahang DVS PAHANG 095171090
JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR PULAU PINANG JPV PULAU PINANG 045084368
JABATAN PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR DAN TAMAN NEGARA PERHILITAN 0390866800
JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL PERPADUAN 0388837029
Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Sabah PERPADUAN SABAH 088488424
Jabatan Perpustakaan Negara Malaysia PNM
JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA JPAM
Jabatan Pertanian Malaysia DOA 0388703000
Jabatan Pertanian Negeri Kelantan JABATAN PERTANIAN 097442400
Jabatan Pertanian Negeri Pahang AGRI PAHANG 095733133
Jabatan Pertanian Negeri Pulau Pinang JAB PERTANIAN 045372144
JABATAN PERUMAHAN NEGARA JPN 0388914469
Jabatan Standard Malaysia STANDARDS MALAYSIA 0383193131
JABATAN SUKARELAWAN MALAYSIA RELA
JABATAN TAMAN BOTANI PULAU PINANG JTBPP 042264401
JABATAN TAMAN LAUT MALAYSIA JTLM 388861379
Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM
Jabatan Tenaga Manusia JTM
Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM 0326170800
JABATAN WAKAF, ZAKAT DAN HAJI JAWHAR
Jemaah Nazir Negeri Perak JN 052493350
JKR MELAKA JKR MELAKA 062854784
KLINIK KESIHATAN SUNGAI CHUA (under Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Langat) KK SG CHUA 0387336775
KOLEJ KEJURURAWATAN SANDAKAN KKS 089221942
Kolej Kemahiran Tinggi MARA Rembau KKTMR 066970426
KOLEJ KOMUNITI JEMPOL KKJNS 064540075
KOLEJ KOMUNITI KOTA MARUDU SABAH KKKMS 088663693
KOLEJ KOMUNITI LANGKAWI LTA@KKLK 049555909
KOLEJ KOMUNITI SELAYANG KKSELAYANG 0361368200
KOLEJ MATRIKULASI LABUAN KML 6087465311
Kolej Matrikulasi Sarawak KMSw 082439100
Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Kota Kinabalu KSKB KOTA KINABALU 088238640
KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA KUIM 063878255
KOORDINASI DAN PROGRAM KHAS BKPK 097481957
KPDNKK NEGERI KEDAH KPDNKK NEGERI KEDAH 047001800
KPDNKK NEGERI PERLIS KPDNKK NEGERI PERLIS 049795000
Lembaga Getah Malaysia LGM 0392062000
Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan KESEDAR 099132200
Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA
LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA MADA 047728255
LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA LKTN 097668000
Lembaga Koko Malaysia LKM 088234477
Lembaga Lada Malaysia MPB 082331811
Lembaga Lebuhraya Malaysia LLM
LEMBAGA MUZIUM NEGERI PERAK LMNP 052410048
LEMBAGA MUZIUM NEGERI PULAU PINANG LMNPP 042261461
LEMBAGA MUZIUM NEGERI TERENGGANU LMNT 096321200
Lembaga Pelabuhan Bintulu LPB 086253888
Lembaga Pelabuhan Johor LPJ
Lembaga Pelabuhan Kelang(LPK)/Lembaga Pelabuhan Melaka(LPM) LPK 0331688211
Lembaga Pelabuhan Kemaman LPKmn
Lembaga Pelabuhan Kuantan LPKTN
Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP) Sarawak LPKP SARAWAK 082412073
LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN SABAH LPKP SABAH 088238244
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA 0361262020
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB 0340477195
LEMBAGA PEMBANGUNAN PELABURAN MALAYSIA MIDA
Lembaga Pembangunan Tioman TIOMAN 094133172
Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN 0326137555
Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia TOURISM
LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA MTIB 0392822235
Lembaga Perlesenan Tenaga Atom LPTA 0389225888
Lembaga Pertubuhan Peladang LPP 0326109600
LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR LPHS 0355103487
LEMBAGA SUMBER AIR NEGERI KEDAH LSANK 047744650
LEMBAGA URUS AIR SEL LEMBAGA URUS AIR SEL 0355111800
LEMBAGA URUS AIR SELANGOR LUAS 0355111800
Lembaga Zakat Selangor LZS 0380008000
Mahkamah Kuala Lumpur MKL 0362094042
Mahkamah Kuala Lumpur (inactive) KMKL 0362094018
MAHKAMAH SYARIAH NEGERI MELAKA MSNM 062331084
Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan MSWP 0362057000
MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN MAIK 097481512
Majlis Agama Islam Melaka MAIM 062837416
MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG MAINPP 042260305
Majlis Agama Islam Selangor MAIS 0380008000
Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIWP 0340479444
Majlis Amanah Rakyat MARA 0326132306
Majlis Bandaraya Alor Setar MBAS 047332499
Majlis Bandaraya Ipoh MBI 052083336
MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU MBKT 096271111
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB 062859740
Majlis Bandaraya Pasir Gudang MBPG 072547777
Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP 042592020
Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP 045497555
MAJLIS DAERAH BACHOK BANDAR PELANCONGAN ISLAM MAJLIS DAERAH BACHOK 097787636
MAJLIS DAERAH BATU GAJAH MDBG 053632020
Majlis Daerah Bera MD BERA 092501700
Majlis Daerah Cameron Highlands MDCH 094146677
MAJLIS DAERAH DABONG MD DABONG 099663345
MAJLIS DAERAH GUA MUSANG MDGM 099120235
MAJLIS DAERAH JELI MDJELI 099440023
Majlis Daerah Jerantut MD JERANTUT 092662205
MAJLIS DAERAH KAMPAR MDKPR 054671020
MAJLIS DAERAH KERIAN MDK 057161228
Majlis Daerah Ketereh - Perbandaran Islam MDKPI 097886112
MAJLIS DAERAH KUALA KRAI MDKK 099602000
Majlis Daerah Kuala Krai Kelantan MADKK 099602000
Majlis Daerah Lipis MAJLIS DAERAH LIPIS 093121253
MAJLIS DAERAH MACHANG MDMACHANG 099751076
Majlis Daerah Maran MAJLIS DAERAH MARAN 094771411
MAJLIS DAERAH PADANG TERAP MDPTK 047866328
MAJLIS DAERAH PASIR MAS MDPM 097916777
MAJLIS DAERAH PASIR PUTEH MDPP 097855800
Majlis Daerah Pekan MAJLIS DAERAH PEKAN 094211077
Majlis Daerah Pendang MDP 047596077
MAJLIS DAERAH PENGKALAN HULU MDPH 044778148
MAJLIS DAERAH PERAK TENGAH MDPT 053712088
MAJLIS DAERAH PERAK TENGAH (inactive) MD PERAK TENGAH 053712088
Majlis Daerah Raub MAJLIS DAERAH RAUB 093551175
MAJLIS DAERAH SETIU MDSETIU 096099377
MAJLIS DAERAH SETIU (inactive) MDS 096099377
MAJLIS DAERAH SIK MDSIK 044676000
majlis daerah tanah merah MDTANAHMERAH 099556023
MAJLIS DAERAH TUMPAT MDT 097252224
MAJLIS DAERAH YONG PENG MDYP 6074671276
Majlis Derah Rompin MD ROMPIN 094146677
MAJLIS PERBANDARAN ALOR GAJAH MPAG 065561600
MAJLIS PERBANDARAN BENTONG MPBENTONG 092221148
Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ 062323773
MAJLIS PERBANDARAN JASIN MPJASIN 065291245
Majlis Perbandaran Kajang MPKj 0387377899
Majlis Perbandaran Kangar MPKANGAR 049762188
MAJLIS PERBANDARAN KANGAR MPKPS 049762188
majlis perbandaran kota bharu bandar raya islam MPKBBRI 097454000
Majlis Perbandaran Kuantan MPK 095121609
MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU MPKP 049183300
Majlis Perbandaran Kulim MPKK 044325225
MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG MPM 056898800
Majlis Perbandaran Pontian MPPn 076871144
Majlis Perbandaran Sandakan MPS 089275400
Majlis Perbandaran Seremban MPSNS 067667597
MAJLIS PERBANDARAN TAIPING MPTAIPING 058080777
MAJLIS PERBANDARAN TAWAU MPT TAWAU 089701698
Majlis Perbandaran Temerloh MPT 092901477
MAJLIS SUKAN NEGARA MSN 0389929000
Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang MSNPP 046593713
Majlis Sukan Wilayah Persekutuan WIPERS 0388926600
Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIP 0129503771
MAJLIS UGAMA ISLAM SABAH MUIS 088279117
MAKMAL KESIHATAN AWAM KEBANGSAAN MKAK 0361261200
Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu Sabah MKAKK 088250710
Maktab Koperasi Malaysia MKM 0379649000
MAKTAB MAHMUD PENDANG MMPG 047847806
maktab rendah sains mara sultan azlan shah MRSM SAS 057524900
Malaysian Green Technology Corporation MGTC
MALAYSIAN PINEAPPLE INDUSTRY BOARD MPIB 072361211
NAM Institute For The Empowerment Of Women Malaysia NIEW 0383231109
National Institute of Occupational Safety and Health NIOSH 0387692194
Pejabat Agama Daerah Besut PADBESUT 096956249
pejabat daerah dan tanah alor gajah PDTAG 065591203
PEJABAT DAERAH DAN TANAH BALING PDTB 044701963
PEJABAT DAERAH DAN TANAH BATANG PADANG PDT BATANG PADANG 054011963
Pejabat Daerah dan Tanah Bentong PDT BTG 092201518
Pejabat Daerah dan Tanah Bera PDT BERA 092553109
Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands PDTCH 054901700
PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH BARAT DAYA PDTDBD 048689400
PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH TIMUR LAUT PDTDTL 046505523
Pejabat Daerah dan Tanah Hilir Perak PDTHP 056221766
Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Perak PDT HULU PERAK 057911963
PEJABAT DAERAH DAN TANAH JASIN PDTJ 065298100
Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut PDT JERANTUT 092663511
Pejabat Daerah dan Tanah Kampar PDT KAMPAR 054651963
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KERIAN PDT KERIAN 057161963
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA KANGSAR PDTKK 057761055
Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Pilah PDTKP 064814166
Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan PDT KTN 095712400
Pejabat Daerah dan Tanah Lipis PDTL 093121963
Pejabat Daerah Dan Tanah Maran PDT MARAN 094771500
Pejabat Daerah dan Tanah Melaka Tengah PDTMT 063333333
PEJABAT DAERAH DAN TANAH MUALLIM PDT MUALLIM 054528014
Pejabat Daerah dan Tanah Pekan PDT PEKAN 094211777
Pejabat Daerah Dan Tanah Perak Tengah Seri Iskandar PDTSI 053712095
Pejabat Daerah Dan Tanah Petaling PDT PETALING 0378419400
PEJABAT DAERAH DAN TANAH POKOK SENA PDTPS 047822600
Pejabat Daerah Dan Tanah Raub PDTRAUB 093551963
Pejabat Daerah dan Tanah Rompin PDT ROMPIN 094145205
Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Selatan PDTSPS 045857800
Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Tengah PDTSPT 045402360
Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai Utara PDTSPU 045776500
PEJABAT DAERAH DAN TANAH TAMPIN PDT TAMPIN 064421229
Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh PDT TEMERLOH 092901313
PEJABAT DAERAH DUNGUN PDD 098452217
PEJABAT DAERAH HULU TERENGGANU PDHT 096812471
Pejabat Daerah Kota Setar PDKS 047322444
Pejabat Daerah Kubang Pasu PDKP 049183100
Pejabat Daerah Kulim PDK 044906963
PEJABAT DAERAH SIK PDS 044695231
PEJABAT DAERAH/TANAH HULU SELANGOR PDT HULU SELANGOR 0360641026
PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH KINTA PKMD KINTA 052418860
Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Tampin PKMD TAMPIN 064411646
pejabat kesihatan daerah batang padang PKDBP 054011342
PEJABAT KESIHATAN DAERAH KANGAR PKD KANGAR 049761388
Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Muda PKDKM 044213355
PEJABAT KESIHATAN DAERAH KUNAK PKD KUNAK 089851733
PEJABAT KESIHATAN DAERAH MUALLIM PKD MUALLIM 054520814
PEJABAT KESIHATAN DAERAH SEMPORNA PKD SEMPORNA 089781695
PEJABAT KESIHATAN KAWASAN KENINGAU PKKKGU 087333725
PEJABAT KESIHATAN KAWASAN KINABATANGAN PKKKBTGN 089561975
PEJABAT KESIHATAN KAWASAN KOTA KINABALU PKKKK 088726309
Pejabat Kesihatan Kawasan Kudat PKKKUDAT 088622117
PEJABAT KESIHATAN KAWASAN LAHAD DATU PKKLDU 089885110
PEJABAT KESIHATAN KAWASAN PENAMPANG PKKP 088722017
PEJABAT KESIHATAN KAWASAN SANDAKAN PKK SANDAKAN 089668806
PEJABAT KESIHATAN KAWASAN TUARAN PKK TUARAN 088793881
PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA CGSO
Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia KEHAKIMAN 0388803500
Pejabat Ketua Setiausaha Negara KSN 0388727349
Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri PKWNS 067659745
Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Pahang PKPN 095126800
PEJABAT PELAJARAN DAERAH PADAWAN PPD PADAWAN 082240755
PEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI KELANTAN PPN 097481180
PEJABAT PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN NEGERI MELAKA SDO 062307271
Pejabat Penasihat Undang- Undang Negeri Kelantan PPUUNK 097482132
PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI MELAKA PUUN MELAKA 062307651
Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia ROY 0388810842
Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort PPD BEAUFORT 087212001
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BELURAN PPD BELURAN 089511303
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH DARO PPD DARO 084823213
Pejabat Pendidikan Daerah Kanowit PPDKANOWIT 084752159
Pejabat Pendidikan Daerah Keningau PPD KENINGAU 087333617
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KINABATANGAN PPDKBTGN 089561881
Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud PPD KB 088976507
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA KINABALU PPD KK 088233202
Pejabat Pendidikan Daerah Kota Marudu PPD KM 088661205
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA SETAR PPD KOTA SETAR 047403000
Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda Yan PPDKMY 044212370
Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Penyu PPDKP 087884130
Pejabat Pendidikan Daerah Kudat PPD KUDAT 088622945
Pejabat Pendidikan Daerah Kunak PPD KUNAK 089851003
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH LAHAD DATU PPD LD 089884173
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH MANJUNG PPD MANJUNG 056911763
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PAPAR PPD PAPAR 088913575
Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang PPDPG 073881210
Pejabat Pendidikan Daerah Penampang PPD PENAMPANG 088725476
Pejabat Pendidikan Daerah Pensiangan PPD Pensiangan 087366204
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PITAS PPD PITAS 088616126
Pejabat Pendidikan Daerah Ranau PPD RANAU 088875323
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SANDAKAN PPD 089668500
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SARIKEI PPD Sarikei 084651293
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SELANGAU PPD SELANGAU 084891126
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEMPORNA PPD SEMPORNA 089781189
Pejabat Pendidikan Daerah Sentul PPDS 0340412291
Pejabat Pendidikan Daerah Setiu PPD SETIU 096097934
Pejabat Pendidikan Daerah Sik PPD SIK 044677000
Pejabat Pendidikan Daerah Sipitang PPD SIPITANG 087821455
Pejabat Pendidikan Daerah Tambunan PPD TAMBUNAN 087774227
Pejabat PENDIDIKAN DAERAH Tawau PPD TAWAU 089778102
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH TENOM PPD TENOM 087735478
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH TONGOD, TELUPID PPD TONGOD, TELUPID 089521728
Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran PPDT 088788477
Pejabat Pendidikan Wilayah Bangsar & Pudu PPWBP 0320704181
Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat PPD KERAMAT 0326878200
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Kelantan PTG KELANTAN 097481957
Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Perak PTG PERAK 052095262
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pahang PTG PAHANG 095712600
Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Terengganu PTG TERENGGANU 096231957
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan PPTG WP 0326103326
Pejabat Perbendaharaan Kelantan PNK 097438725
PEJABAT PERGIGIAN KAWASAN BEAUFORT PPK BFT 087212026
PEJABAT PERGIGIAN KAWASAN KENINGAU KPB 087331021
PEJABAT PERGIGIAN KAWASAN KOTA BELUD PPK KOTA BELUD 088973136
PEJABAT PERGIGIAN KAWASAN KOTA KINABALU PPKKK 088714212
Pejabat Pergigian Kawasan Lahad Datu PPKLDU 089887158
Pejabat Pergigian Kawasan Penampang PPK PENAMPANG 088716608
PEJABAT PERGIGIAN KAWASAN TAWAU PPKT 089762576
PEJABAT PILIHAN RAYA NEGERI SABAH PPNS 088488588
Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah PSUPS 088488881
Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak PSUPSRWK 082417733
Pejabat Sultan Negeri Kelantan PSNK 097442213
Pejabat Tanah Baling PTB 044701281
Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang PTG 042625150
Pejabat Tanah Dan Jajahan Bachok PTJB 097788963
Pejabat Tanah Dan Jajahan Gua Musang PTJGM 099121963
PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN JELI PTJJ 099440063
PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN KECIL LOJING PTJKL 099221963
Pejabat Tanah dan Jajahan Kota Bharu PTJKB 097481963
Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai PTJKK 099666393
PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN MACHANG PTJM 099752963
PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN PASIR MAS PTJPM 097917693
PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN PASIR PUTEH PTJPP 097866963
PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN TANAH MERAH PTJTM 099556963
PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN TUMPAT PTJT 097257963
Pejabat Tanah Kuala Nerus PTKN 096664000
PEJABAT TANAH LANGKAWI PTL 049667620
PEJABAT TYT YANG DI-PERTUA NEGERI PULAU PINANG PEJABAT TYT 042266214
Perbadanan Aset Keretapi RAC 0387332020
PERBADANAN BUKIT BENDERA PULAU PINANG PBBPP 048288880
Perbadanan Harta Intelek Malaysia MYIPO
Perbadanan Kemajuan Bukit Fraser PKBF 095687001
Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis PKENPS 049761088
PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL MALAYSIA FINAS 0341041426
Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia PKKM 321627459
Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah PKNK 047752455
Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka PKNM 062324433
Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang PKNP 095658588
Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Pahang PKPP 095562455
PERBADANAN KOTA BUKU KOTA BUKU 0326306882
Perbadanan Labuan PL 087408600
Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu PMINT 096278000
PERBADANAN MENTERI BESAR KELANTAN PMBK 097474082
Perbadanan Muzium Melaka PERZIM 062826526
PERBADANAN MUZIUM NEGERI KELANTAN MUZIUM KELANTAN 097482266
PERBADANAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA SME_CORP
Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu PKB 0326926733
PERBADANAN PEMBANGUNAN LADANG RAKYAT NEGERI KELANTAN PPLRNK 097413180
PERBADANAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA MATRADE 0362077077
Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak PPPNP 052537924
PERBADANAN PEMBANGUNAN PULAU PINANG PDC 046340111
Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam SWCorp 0383124000
PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM KEDAH PPAK 047333592
PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM KELANTAN PPAKelantan 097444522
Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka PERPUSTAM 062824859
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak PPANPK 052491888
Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang PPAP 095155050
PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM PULAU PINANG PPAPP 043971058
PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA MPC 0379557266
Perbadanan Putrajaya PPJ 0380008000
PERBADANAN STADIUM KELANTAN PSK 097471123
PERBADANAN STADIUM MALAYSIA PSM 0389920888
Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK 0340476200
PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL PTPTN
PERBADANAN USAHAWAN JOHOR SDN BHD PUJB 075102542
PERBANDANAN KEMAJUAN IKTISAD NEGERI KELANTAN PKINK 097414141
Perbendaharaan Malaysia Sarawak PMSARAWAK 082421333
PERTUBUHAN BERITA NASIONAL MALAYSIA BERNAMA 0326939933
Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah RISDA 0342564022
Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM 60388714000
PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM PBT TPHTK 044032266
Planetarium Negara PNKL 0322734303
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa) PLANMalaysia 0380910292
PLANMalaysia@Kelantan JPBD KELANTAN 097481957
PLANMalaysia@Negeri Sembilan JPBDNS 067659713
PLANMalaysia@Pahang PLANMALAYSIA@PAHANG 095721181
PLANMalaysia@Perak PLANMALAYSIA@PERAK 052095753
POLIS DIRAJA MALAYSIA PDRM 0322666327
POLITEKNIK BANTING SELANGOR PBS 0331201625
POLITEKNIK MERSING JOHOR PMJ 077980001
POLITEKNIK METrO KUALA LUMPUR PMKL 0342518000
POLITEKNIK SANDAKAN SABAH PSS 089228351
POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PSA 0351634000
POLITEKNIK UNGKU OMAR PUO 055457656
PUSAT BIOSEKURITI PERIKANAN SELANGOR PBPS 0387874546
PUSAT DARAH NEGARA PDN 0326132688
PUSAT KAJIAN STRATEGIK PKS 097462146
PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN CIAST 0355438200
Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Kampung Selamat PUSPEN KG SELAMAT 045733584
PUSAT PEMULIHAN PENAGIHAN NARKOTIK (PUSPEN) JERANTUT PUSPEN JERANTUT 092665442
PUSAT PEMULIHAN PENAGIHAN NARKOTIK (PUSPEN) KARANGAN PUSPEN KARANGAN 044056014
PUSAT PEMULIHAN PENAGIHAN NARKOTIK (PUSPEN) SERDANG PUSPEN SERDANG 044076284
PUSPEN GAMBANG AADK 095396126
RUMAH SERI KENANGAN CHERAS RSK CHERAS 0387393984
sekolah jenis kebangsaan cina jeram SJKC JERAM 054666625
Sekolah Kebangsaan Bundu Tuhan SK BUNDU TUHAN 088888113
SEKOLAH KEBANGSAAN EGANG-EGANG SKEE 089786140
Sekolah Kebangsaan Gusi SK GUSI 0132050218
Sekolah Kebangsaan kampong Libang, Ranau SK.KAMPONG LIBANG 088875979
SEKOLAH KEBANGSAAN KANDAWAYON SK. KANDAWAYON 088877018
SEKOLAH KEBANGSAAN KAWIYAN SUGUT SK KAWIYAN SUGUT 088875332
SEKOLAH KEBANGSAAN KIMONDOU SK KIMONDOU 088876630
SEKOLAH KEBANGSAAN KINAPULIDAN SK.KINAPULIDAN 088876190
Sekolah Kebangsaan Kinasaraban Ranau SK KINASARABAN RANAU 0135480627
SEKOLAH KEBANGSAAN KUNDASANG SK. KUNDASANG 088889248
Sekolah Kebangsaan Langsat SK.LANGSAT 0135453401
SEKOLAH KEBANGSAAN LEFTENAN ADNAN SKLA 0387395207
SEKOLAH KEBANGSAAN LIPASU SK. LIPASU 088875323
SEKOLAH KEBANGSAAN LOHAN SK LOHAN 088875166
Sekolah Kebangsaan Matupang Ranau SK MATUPANG 01136467559
SEKOLAH KEBANGSAAN MAUKAB SK. MAUKAB 01118699562
SEKOLAH KEBANGSAAN MEMPAGAR SK. MEMPAGAR BEAUFOR 087211113
SEKOLAH KEBANGSAAN MESILOU, RANAU SK MESILOU 088875323
Sekolah Kebangsaan Nalapak Ranau SK NALAPAK 088875601
SEKOLAH KEBANGSAAN NAMPASAN SK NAMPASAN 088875323
Sekolah Kebangsaan Naradan (Nawanon) SK. NARADAN 01125282340
Sekolah Kebangsaan Nunuk Ragang Ranau SK NUNUK RAGANG 0135471031
Sekolah Kebangsaan Paus SK PAUS 0198329351
Sekolah Kebangsaan Pekan SK PEKAN 088875341
Sekolah Kebangsaan Pekan Dua SK PEKAN DUA 088876629
SEKOLAH KEBANGSAAN PORING SK PORING 088878637
Sekolah Kebangsaan Ratau SK RATAU 012868932
Sekolah Kebangsaan Sagindai SK SAGINDAI 0138534365
Sekolah Kebangsaan Sri Gabungan SK SRI GABUNGAN 0149529302
Sekolah Kebangsaan St. Benedict (M) SK. ST. BENEDICT 088875030
Sekolah Kebangsaan Tagudon Lama SK TAGUDON LAMA 0128400429
Sekolah Kebangsaan Tampios.Ranau SK.TAMPIOS.RANAU 088875221
Sekolah Kebangsaan Tarawas SK TARAWAS 0138504123
SEKOLAH KEBANGSAAN TOGOP DARAT SK TOGOP DARAT 0198803316
Sekolah Kebangsaan Tungou SK TUNGOU 01151783864
SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU LAKSAMANA SK TUNKU LAKSAMANA 047940613
Sekolah Kebangsaan Waang SK WAANG 0198403122
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA MOHAMAD ALI SMKA MOHAMAD ALI 088876215
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BALUNG SMK BALUNG 089951032
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LOHAN SMK LOHAN 088875241
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RANAU SMK RANAU 088879861
SEKOLAH MENENGAH ST. PATRICK SMSPM 087887513
SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN DON BOSCO SRK DON BOSCO 088888098
SJK( C ) PAI WEN SJKC PAI WEN 088875381
SK. Badukan SK BKN 088876899
SK Batandok Beaufort SK BATANDOK 087223144
SK GELAM-GELAM , SEMPORNA SKGGS 089786488
SK KAULUAN Ranau SK KAULUAN RANAU 0109746684
SK KEBULU SK KEBULU 087208449
SK Maraba SK MARABA 087871235
SK NAPONG SK 088877062
SK. NARAWANG RANAU SK. NARAWANG 088878696
SK Padas Damit Beaufort SK PADAS DAMIT 0149561442
SK PAGINATAN SK PAGINATAN 0198178698
SK PEKAN SEMPORNA II SKPS2 890781528
SMA Al-IRSYADIAH MARAKAU, RANAU. SMA AL-IRSYADIAH RNU 088877014
SMA DARUSSAADAH SMAD 047143661
SMK AGAMA DATO' HAJI ABU HASSAN HAJI SAIL SEMADAH 066857162
SMK AGAMA TUN SAID SMKA TUN SAID 088971185
Smk Ahmad Boestamam SMKAB 056911552
SMK BANDAR UTAMA SMKBU 0377252828
SMK Bundu Tuhan SMKBTR 088889345
SMK MAT SALLEH, RANAU SMKMSR 088875445
SMK MEMBAKUT II SMKM2 087889854
SMK METHODIST (ACS) SMK METHODIST (ACS) 0333718814
SMK ST PATRICK SMK ST PATRICK 087887513
SNK KUNDASANG RANAU SMK 088878433
Southeast Asia Regional Centre for Counter Terrorism SEARCCT 0322802800
Srkolah Kebangsaan Tudan SK. TUDAN 0108172857
Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia SUHAKAM 0326125600
SURUHANJAYA INTEGRITI AGENSI PENGUATKUASAAN EAIC 0388805650
Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM
Suruhanjaya Koperasi Malaysia Cawangan Negeri Kedah SKM KEDAH 047332944
Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPPP
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Negeri Sarawak SPRM SARAWAK 082467701
SURUHANJAYA PENERBANGAN MALAYSIA MAVCOM 0327720600
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN 0383179333
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA SPA 0388856065
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sabah SPA Cawangan Sabah 088488922
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Pahang SPA NEGERI PAHANG 095126736
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri perak SPA PERAK 052540615
Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Kelantan SPN KELANTAN 097485089
Suruhanjaya Tenaga ST
Sustainable Energy Development Authority Malaysia SEDA
SWCorp Malaysia SWCorp
TEKUN NASIONAL TEKUN NASIONAL 0390598888
Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM 0320714583
Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata TPPS 0388914644
Unit Kerjasama Awam Swasta UKAS 0388805800
Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan PADU 0388881001
Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia MAMPU 0380008000
Unit Pengurusan Malaysia MAMPU2 0380008000
UNIT PENYELARASAN DAN PELAKSANAAN PULAU PINANG ICU JPM PENANG 042185700
UNIT PERANCANG EKONOMI EPU 0388725557
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA UKM 0389217070
Universiti Malaya UM 0379677152
Universiti Malaysia Perlis UniMAP 049798001
Universiti Malaysia Sabah UMS 088320000
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM
Universiti Putra Malaysia UPM 0389471538
Universiti Sains Islam Malaysia USIM 067988044
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA USM 046532418
UNIVERSITI SELANGOR UNISEL 0355223434
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTM 075530051
Universiti Teknologi Mara FKA - UiTM 0355211981
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM 074537000
Urusetia Belia dan Sukan Negeri Kelantan UBES 097434477
URUSETIA PENERANGAN KERAJAAN NEGERI KELANTAN UPKN KELANTAN 097483529
Yayasan Islam Kelantan YIK 097126315
Yayasan Kelantan Darulnaim YAKIN 097446127
Yayasan Melaka YM 062311822
Yayasan Pahang YAYASAN PAHANG 095181800
Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu YPU 096242424